Adresse: EBIR, Mosseveien 10, 1640 Råde. 
  Tlf 69 28 00 00    E-post: post@ebir.no   orgnr: 986 374 051

Styret/kontakt (oppdatert 13.2.2019)

Foreningens formål er å bidra til at eldre i Råde får en verdig, hyggelig og god alderdom.
Foreningen skal sette i gang hjelpetiltak og aktiviteter for pensjonister og eldre av begge kjønn.

Aktiviteter

Historie/Bilder

Forsiden

ÅRSBERETNING 2019

Årsmøte 12.febr valgte nytt styre. Samme som i 2018.

Styreleder

Roy Arne Olsen

95117736

royaolse@online.no

Sekretær

Hellen Bjørnli

928 61 036

hmbjoern@online.no

Kasserer

Graham Nelson

91634889

piewaket@online.no

Styremedlem

Hans Kristian Wærås

92459532

eieleie@hotmail.no

Nestleder

Jens Gillebo

93062441

jgillebo@online.no

Varamedlem

Kari Brattås

91104907

olaugkari@gmail.com

Varamedlem

Rein Lae Solberg

92094902

rein@roserein.no

   

 

 

Bussen

Graham Nelson

91634889

piewaket@online.no

Matkjøring

Thorbjørn Dahl

47624498

olaugkari@gmail.com

 

 

ÅRSBERETNING FOR 2018. REFERAT FRA ÅRSMØTET

Årsmøte 13. februar valgte dette styret for 2019

Styreleder

Roy Arne Olsen

95117736

royaolse@online.no

Styremedlem

Hellen Bjørnli

928 61 036

hmbjoern@online.no

Styremedlem

Graham Nelson

91634889

piewaket@online.no

Styremedlem

Hans Kristian Wærås

92459532

eieleie@hotmail.no

Styremedlem

Jens Gillebo

93062441

jgillebo@online.no

Varamedlem

Kari Brattås

91104907

olaugkari@gmail.com

Varamedlem

Rein Lae Solberg

92094902

rein@roserein.no

   

 

 

Bussen

Graham Nelson

91634889

piewaket@online.no

Matkjøring

Thorbjørn Dahl

47624498

olaugkari@gmail.com

 

 

ÅRSBERETNING FOR 2017. REFERAT FRA ÅRSMØTET

Årsmøtet 14.februar valgte dette styret. Styret konstituerte seg den 5.februar 2018

Styreleder/daglig leder

Roy Arne Olsen

95117736

royaolse@online.no

Nestleder/Kasserer

Hellen Bjørnli

928 61 036

hmbjoern@online.no

Sekretær

Thor Marthinussen

46813017

thmarthi@online.no

Styremedlem

Berit Hissingby

99354581

berit@lachris.no

Styremedlem

Jens Gillebo

93062441

jgillebo@online.no

Varamedlem

Kari Brattås

91104907

olaugkari@gmail.com

Varamedlem

Rein Lae Solberg

92094902

rein@roserein.no

       

Bussen

     

Matkjøring

Thorbjørn Dahl

47624498

olaugkari@gmail.com

 

ÅRSBERETNING FOR 2016, HER. REFERAT FRA ÅRSMØTET HER

Årsmøtet 15 februar 2017 valgte dette styret. Styret konstituerte seg den 6.3.2017

Styreleder

Roy Arne Olsen

95117736

royaolse@online.no

Nestleder/Kasserer

Graham Nelson

91634889

piewaket@online.no

Daglig leder

Anne-Marie Kviserud

41441759

amkvi@live.no

Sekretær

Thor Marthinussen

46813017

thmarthi@online.no

Styremedlem

Berit Hissingby

99354581

berit@lachris.no

Varamedlem

Kari Brattås

91104907

olaugkari@gmail.com

Varamedlem

Rein Lae Solberg

92094902

rein@roserein.no

       

Bussen

 

   

Matkjøring

Thorbjørn Dahl

47624498

olaugkari@gmail.com

Revisor Hans Kristian Wærås valgt for 1 år
Revisor Alf Alexandersen valgt for 1 år

Til valgkomiteen for neste år ble valgt

Solveig Høgalmen
Thorbjørn Dahl
Berit Grønli


 

Årsmøtet 29.febr 2016 valgte dettte styret:

Styreleder

Rein Lae Solberg

92094902

rein@roserein.no

Nestleder/Kasserer

Graham Nelson

91634889

piewaket@online.no

Daglig leder

Anne-Marie Kviserud

41441759

amkvi@live.no

Sekretær

Thor Marthinussen

46813017

thmarthi@online.no

Styremedlem

Roy Arne Olsen

95117736

royaolse@online.no

Varamedlem

Inger Øby

48285855

inger.s.oby@gmail.com

Varamedlem

Hilde M. Krange

91849455

hkrange@gmail.com

       

Bussen

Dagfinn Larsen

90866410

dularsen@online.no

Matkjøring

Thorbjørn Dahl

47624498

olaugkari@gmail.com

Revisor Hans Kristian Wærås valgt for 1 år
Revisor Odd Strømnes valgt for 1 år

Til valgkomiteen for neste år ble valgt

Solveig Høgalmen
Dagfinn Larsen
Karen Lundeby

 


 

Årsmøtet 8.2.2012 valgte dette styret.
Styret konstituerte seg slik:

Styret i Eldrebølgen i Råde:

  Leder:  Kolbjørn Stokker
Skogveien 61 J
1640 Råde
Tlf: m 95968701
E-post: kolbjorn@stokker.org
 

Styreoppsetning pr. 8.2.2012

Leder                    Kolbjørn Stokker 959 68 701

kolbjorn@stokker.org

Nestleder Anne Marie Kviserud 414 41 759

amkvi@live.no

Kasserer                Kari Frimo 902 86 263

khfrimo@online.no

Sekretær Thor Marthinussen 692 85 577

thmarthi@online.no

Styremedlem          Leif Wallin 913 63 782/ 69284607

l-gunn-w@online.no

Varamedlem Lars Wiersholm 976 81 148                 

lars@wiersholm.net

* Ansvarlig for trim, ukelotteri/trekning

Bussen: Dagfinn Larsen
Sjåfører:
Odd Strømnes, Trond Aaker, Svein Grønli, Egil Ihleby, Randi Tolnes, Sverre Hansen, John Åsheim og Kolbjørn Stokker.

Matutkjøring: Knut Hemmingsen

og
Arne Hafell
Hilmar Jensen
Viggo Sundby
Per Arne Larsen
Thorbjørn Dahl
Heidi Jensen

 

Valgkomité
Svein Jansverk
Gerd Åsheim
Kjell Wold
 

Eldrebølgens vedtekter kan fås ved henvendelse til styret.


På årsmøtet den 14. februar 2013 ble følgende styre valgt:

Styreleder                   Kolbjørn Stokker                   gjenvalgt for ett år
Styremedlem              Anne Marie Kviserud            gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem              Kari Frimo                              gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem              Inger Øby                               ny valgt for 2 år
Styremedlem              Thor Marthinussen               ikke på valg
Vara medlem              Lars Wiersholm                     gjenvalgt for ett år
Vara medlem              Leif Wallin                             valgt for ett år

Revisorene velges – gjenvelges for hvert år
revisor                         Viggo Sundby                                   ny valgt for ett år
revisor                         Odd Strømnes                                   ny valgt for ett år

OPPDATERING 4.12.13
Ny konstituering av styret:

Etter Kolbjørns bortgang ble Inger Øby konstituert som leder. Inger Øby: tlf 48285855
Lars Wiersholm rykket opp som styremedlem.
Valgkomiteen består av Svein Jansverk, Berit Grønli, Kjell Wold

Følgende er også forandret: Torbjørn Dahl er ansvarlig for matutkjøringen.På årsmøtet den 20. feb 2014 ble følgende valgt:

Styreleder: Rein Lae Solberg, valgt for 1 år
Styremedlem: Anne Marie Kviserud (ikke på valg)
Styremedlem: Inger Øby (ikke på valg)
Styremedlem: Kari Frimo (ikke på valg)
Styremedlem: Lars Wiersholm (valgt for 2 år)
Varamedlem: Leif Wallin (gjenvakgt for 1 år)
Varamedlem: Karin Helgesen (valgt for 1 år)

Revisor: Wiggo Sundby (valgt for 1 år)
Revisor: Odd Strømnes (valgt for 1 år)

Valgkomité: Berit Grønli, Solveig Høgalmen, Svein Jansverk.

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Styret konstituerte seg slik den 5 mars:

Styreleder: Rein Lae Solberg Råde Torg 19 rein@roseexpert.no 920 94 902
Nestleder: Anne -Marie Kviserud Mosseveien 24B amkvi@live.no

414 41 759, 6928 2446

Kasserer: Kari Frimo Skogveien 65A khfrimo@online.no 902 86 263
Sekretær: Inger Øby Torsvei 4 inger.s.oby@gmail.com 482 85 855
Styremedlem: Lars Wiersholm Tiurveien 4 lwiersholm@gmail.com 976 81 148 
Varamedlem: Leif Wallin Skogveien 61 l-gunn-w@online.no 913 63 782
Varamedlem: Karin Helgesen Kongeveien 1 karhel2@online.no 45611343,  69281251

Seniorkafeén: Inger Øby (leder), Karin Helgesen

Programkomité: Anne -Marie Kviserud (leder), Rein Lae Solberg, Karin Helgesen

Dagsenteret, Bussen: Dagfinn Larsen (leder), Bengt Froberg, Trond Aker, Jan Sverre Hansen, Randi Tolnes, Svein Grønli, Egil Ihleby

Matkjøring: Thorbjørn Dahl, Jon Lønnebotn, Solveig Høgalmen, Kjell Rolf Dahl, Arne Hafjell, Rolf Listrøm,
Reserver: Lars Hesby, Knut Hemningesen, Kari Frimo, Reidar Simensen


 

På årsmøtet 25 februar 2015 ble følgende valgt.

Nytt styre:

Styreleder:             Inger Øby                   nyvalgt for 1 år
Styremedlem         Thor Marthininussen  nyvalgt for 2 år
Styremedlem         Hilde Marie Krange    nyvalgt for 2 år
Styremedlem         Kari Frimo                  gjenvalgt for 1 år
Styremedlem         Lars Wiersholm          gjenvalgt for 1 år
Varamedlem         Karin Helgesen           gjenvalgt for 1 år
Varamedlem         Graham Nelson            nyvalgt  for 1 år

Revisor                Viggo Sundby              gjenvalgt for 1 år
Revisor                Odd Strømnes             gjenvalgt for 1 år

Styret har oppnevnt ny valgkomite for 2016 som består av:
Anne-Marie A. Kviserud
Solveig Høgalmen
Berit Grønli

Styret 2015 konstituerte seg slik:

Leder             Inger Øby
Nestleder       Hilde Marie Krange
Sekretær        Thor Marthinussen
Kasserer         Kari Frimo
Styremedlem Lars W iersholm
Varamedlem Graham Nelson
Varamedlem Karin Helgesen.