Adresse: EBIR, Mosseveien 10, 1640 Råde. Tlf 69 28 00 00        E-post: post@ebir.no 

orgnr: 986 374 051

Nye åpningstider fra oktober

Vi har åpent tirsdager, fredager og lørdager fra 1. oktober

Er åpen kl 10.30 - 14.00

Vi holder til i 2 etg over apoteket i Karlshus. Seniorkafeen med trappeheis. Er åpen kl 10.30 - 14.00. 

De støtter Eldrebølgen.

Trykk på bilde og du kommer til Firmaet

Vi har nyoppusset lokaler til utleie

Kontingenten for 2022 er 250kr Ønskes innbetalt innen 31.12.2021 for dem som har mulighet på konto 1080.20.35417 eller i kafeen.

Medlemmer som har som ikke har vært medlemmer hos oss på et år eller to ønsker vi at svert gjerne at registrerer seg som medlemmer igjen.

Desember:

Fredag 3: Julefest på Bøndernes Hus kl. 17.00 Pris 200kr for medlem, 400kr for ikke medlem. Påmelding på kafeen i dagene før. Kafeen er stengt 3 desember.

Torsdag 9: Trekning på julebasaren kl. 17.00

Fredag 10: Varm mat

Lørdag 11: Siste åpningsdag før juleferien. God Jul!

Januar 2022

Mandag 3: Vi åpner igjen

Februar:

Onsdag 16: Årsmøte

VIL DU VÆRE FRIVILLIG.??

Eldrebølgen i Råde har bestått siden 2004, og kafeen vår har i den tiden vært et treffpunkt for mange i bygda vår.

Virksomheten er basert på frivillighet og vi trenger flere frivillige i kafeen, da noen nå gir seg etter flere år med fantastisk innsats. Kunne du tenke seg å tre inn i vårt hyggelige korps av frivillige? Hvis du ønsker skal du vite at det er stort behov for deg. Det er behov for noen som kan ta et par vakter i måneden fra kl 09.00-14.00

Kjøkkentjenesten i kafeen utføres av lag bestående av to personer. Jobben er enkel: Å smøre rundstykker og steke vafler samt betjene kassa.

For tiden har vi åpent tre dager i uka, tirsdager, fredager og lørdager, men ser for oss at vi kan åpne en dag til hvis vi kan rekruttere flere.

Vi betjener også matutkjøring til hjemmeboende for kommunen samt en hente og bringetjeneste av hjemme-boende med (bussen) til dagsenteret. Til dette kreves bare vanlig førerkort. Det ytes kilometergodtgjørelse for denne jobben.

Det inviterer til orienteringsmøte tirsdag 16 november kl. 11.00 på kafeen (over Apotek 1) hvis dette kunne være noe for deg.

Velkommen til et hyggelig møte

Vi vil også presisere at vi ikke bare er et treffpunkt for eldre/pensjonister, men her er alle velkommen! Vi har «hyggelige priser på alle varer.

Kontakt tel. 95117736

Nye åpningstider fra oktober

På forrige styremøtet bestemte å utvide åpningstidene med en dag til 3 dager i uka. Det har i ettertid vært diskutert om vi burde bytte onsdag med tirsdag. Det ble nå bestemt at onsdag byttes med tirsdag. Det vil si at vi fra 1. oktober har åpent, tirsdag, fredag og lørdag.

Fredag 22. oktober: DNT Vansjø: Øystein Kjærnes orienterer om deres arbeid for fremme av friluftslivet. (Det er denne foreningen som står for vedlikehold av området på Fugleleiken.)

PROGRAMFORANDRINGER/-TILLEGG

SOMMER OG HØST

OPPDATERT 22. JULI -21

Torsdag 9. september: Tur til Roseslottet og Skimuséet

Samarbeidsprosjekt med Pensjonistforbundet, Råde

Infohefte om Roseslottet ligger på kaféen

Påmeldingsliste på kaféen, Eldrebølgen

PRIS: Ca. 800 KR

(Vi meldte tidligere om tur til Blaafarveværket på samme dato.

Vi fikk opplysninger om at Eldrerådet vil arrangere slik tur i høst:

Blaafarveværket og Kongsberg)

27. august: Revy på Båthusteateret med Fredrikstadguttæne, «Ti'a flyr»

Pris med 25 deltakere: 620 kr (billett + transport)

Det er reservert 25 billetter. Påmeldingsliste ligger på kaféen

Påmeldingsfrist: 22. august

6. - 10. september: Nesrevyen. Denne har arrangøren avlyst i år.

Torsdag 16. september: Enkelt arrangement, «Høstfest», som erstatning for sommerfesten. Enkel servering

Fredag 22. oktober: DNT Vansjø: Øystein Kjærnes orienterer om deres arbeid for fremme av friluftslivet. (Det er denne foreningen som står for vedlikehold av området på Fugleleiken.)

STENGING AV LOKALET (kafeen)

6.11.2020
PGA. MYNDIGHETENES BESTEMMELSE/ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED SMITTESPREDNING STENGER VI LOKALET RESTEN AV SESONGEN.

VI HÅPER AT VI KAN GJENÅPNE PÅ NYÅRET. DET VIL I SÅ FALL BLI BEKJENTGJORT VED OPPSLAG OG HER PÅ HJEMMESIDEN
Kontingent er hevet til kr 200,- fra 2021
Årsberetning 2019 finner du her.
Vi, frivillige, har utført 4067 timer for kommunen og de eldre i Råde!

Roy Arne Olsen er styreleder i Eldrebølgen.

tlf: 95117736

Hva gjør Eldrebølgen?

Eldrebølgen drives av frivillige som arbeider uten lønn. Seniorkafeen er åpen for alle. Vi kjører hjemmeboende eldre til dagsenteret og kjører ut middagsmat til et tyvetalls personer i kommunen.

Vi trenger sjåfører
Kjøring av bussen til og fra dagsenteret (PIGRI) annenhver mandag. Du trenger ikke minibuss føererkort.
Kontakt Graham tlf 91634889
eller Roy Arne 95117736

Har du lyst til å kjøre mat en dag i uken,
kan du kontakte

Thorbjørn Dahl, tel 47624498.
Støtt eldresaken i Råde.
Vennlig hilsen styret.


Konto nr:

1080 20 35417

TIPPER du: støtt oss økonomisk
GRASROTANDELEN er viktig for oss.
Vårt org.nr. er 986 374 051. 

Foreningens formål er å bidra til at eldre i Råde får en verdig, hyggelig og god alderdom.

Foreningen skal sette i gang hjelpetiltak og aktiviteter for pensjonister og eldre av begge kjønn.


SOMMER OG HØST

Fredag 18. juni: Åge Martinsen underholder, allsang

Mandag 28. juni: Årsmøte kl. 1800. Frist for levering av forslag: 18. juni

Fredag 9. juli: Terje Hansen underholder, allsang

Torsdag 9. september: Tur til Blaafarveverket. Påmeldingsliste/opplysninger kommer.

Fredag 30. juli: Tor Erik Jakobsen underholder, allsang

Torsdag 16. september: Enkelt arrangement, «Høstfest», som erstatning for sommerfesten. Enkel servering.

Fredag 22. oktober: DNT Vansjø: Øystein Kjærnes orienterer om deres arbeid for fremme av friluftslivet. (Det er denne foreningen som står for vedlikehold av området på Fugleleiken.)


GJENÅPNING

VI ÅPNER KAFÉEN IGJEN ONSDAG 26. MAI

ÅPNINGSTIDER:

I MØTE MED DE FRIVILIGE BLE DET BESTEMT AT VI HOLDER ÅPENT ONSDAGER OG FREDAGER FRA NÅ AV OG UT AUGUST. DETTE GJØRES FORDI VI/DE FRIVILLIGES VIL LETTE PÅ DERES ARBEIDSSITUASJON.

PÅ FREDAGER SERVERER VI VARME KARBONADE- SMØRBRØD SOM FØR. NOEN AV DE FRIVILLIGE VIL NOK SERVERE ANNEN VARM MAT.

JULEBASAREN:

DEN BLE JO AVLYST I 2020, OG VI FINNER INGEN GRUNN TIL Å RIGGE DEN NED. BASARBORDET STÅR DERFOR URØRT, OG VI ARRANGERER DEN SOM «VÅRBASAR». TREKNING SKJER DA 1. JULI KL 1700.

VED BESØK

REGISTRERER ALLE SEG MED NAVN PÅ FRAMMØTELISTA SOM TIDLIGERE. SPRITDISPENSER STÅR PÅ VEGGEN.

VI SITTER MED AVSTAND SLIK SOM FØR (1 METER). DET BLIR SATT OPP PLEKSIGLASS OVER DISKEN.

PROGRAMFORANDRINGER

PROGRAMMET MED «DNTVansjø» FREDAG 28. MAI GÅR UT.

SOMMERFESTEN AVLYSES. VI HÅPER Å FÅ TIL EN ENKLERE FEST/ARRANGEMENT FOR MEDLEMMENE I HØST.

DET BLIR NOE MUSIKKINNSLAG I LØPET SOMMEREN I HVERT FALL.

ALLE PROGRAMENDRINGER BLIR OFFENTLIGGJORT.

ÅRSMØTE ER IKKE TIDSBESTEMT, MEN KOMMER I NÆR FRAMTID.

VELKOMMEN TILBAKE! 


Vi holder til i 2 etg over apoteket i Karlshus. Seniorkafeen med trappeheis.                          Er åpen kl 10.30 - 14.00. Stengt på Torsdager og Søndager

Med forbehold om vi kan åpne, blir programmet for mai/juni slik:

Lørdag    1   Mai :   Stengt.

Fredag    7   Mai :  Musikk/allsang v/ Terje Hansen. Varm mat.

Fredag   14 Mai :   Åpen talerstol. Varm mat. 

Mandag  17 Mai :  Stengt

Fredag   21 Mai : Varm mat

Fredag   24 Mai : 2 pinse dag stengt

Fredag   28 Mai :  DNT Vansjø. Øystein Kjærnes fra foreningen orienterer om deres arbeid lokalt for fremme av friluftslivet. Varm mat (Utgår)

Fredag   4  Juni : Åpen talerstol. Varm mat

Fredag  11 Juni : Varm mat

Fredag  18 Juni : Sommerfest på Bøndernes Hus kl 17.00 Påmelding på kafeen. 200kr i inngangspenger. 400kr for ikkemedlemmer. Kafeen er stengt denne dagen. (SOMMERFESTEN AVLYSES)

Dette året har det vært vanskelig å legge programmet. En del tradisjonelle kulturinnslag er vanskelig å tidfeste pga koronatiden. Det sammen gjelder turer. Skal turer arrangeres, må de planlegges på kort varsel og da med tilsvarende kort påmeldingsfrist. De få oppsatte programpostene må sees på med forbehold.


Styret ser at årsmøtet muligens må forskyves. Styret fungerer inntil nytt årsmøte er avholdt.

Basaren arrangeres når den tid kommer at vi kan åpne igjen.

TIPPER DU : 

  Støtt oss med "Grasrotandelen"!                                                                                                                    Bli Grasrotgiver, du også! Det koster deg ingenting, og vil glede mange!

  GRASROTANDELEN er viktig for oss.

  Vårt org.nr. er 986 374 051. 

Kom gjerne oppom for å se våre nyoppussede lokaler med nye møbler.

De er nå enda bedre egnet til utleie enn tidligere!

Utleiepriser: 600 kr for bare kafélokalet, 1400 kr med bruk av kjøkkenet

som er fullt utstyrt med dekketøy til 40 personer

Dette året har det vært vanskelig å legge programmet.

En del tradisjonelle kulturinnslag er vanskelig å tidfeste pga.

koronatiden. Det samme gjelder turer. Skal turer arrangeres, må

de planlegges på kort tids varsel og da med tilsvarende kort på-meldingsfrist.

De få oppsatte programpostene må ses på med forbehold.

Styret ser at årsmøtet muligens må forskyves.

Styret fungerer inntil nytt årsmøte er avholdt.

Basaren arrangeres når den tid kommer at vi kan åpne igjen.

Ny tittel: Vinter/vårbasar.

Eldrebølgen i Råde (EBIR) ble stiftet 14. februar 2004 pga politikernes beslutning om å legge ned kommunens Dagsenter. Det ble besluttet å engasjere frivillige til å bidra med hjelp etter avtale med kommunen, bl.a. for å åpne Dagsenteret visse dager. Alle pensjonister kan bli medlem. Medlemskap koster kr 150,- pr år og gir reduserte priser på turer/kurs, gratis surfing på nettet, samt stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet holdes vanligvis i jan/feb. Seniorkafeen er åpen for alle. EBIR består av eldre, frivillige personer som arbeider gratis og betjener kafeen, "bussen", matkjøring og diverse aktiviteter. Medlemspris 2019 er kr 150,- pr person. Kontonummer: 1080 20 35417Seniorsenteret ligger i Karlshus, like over Apoteket. Det er trappeheis for de som har vanskeligheter med å komme opp trappen. Lokalet er et fullt ustyrt med kjøkken (nytt) med ovn, kjøleskap, oppvaskmaskin og dekkeservice til 45. Mikrofon, høytalere og videoprosjektor. Teleslynge. Lokalene leies ut. Ta kontakt med Roy Arne tlf 95117736. Kr 600,-, kr 1400,- med kjøkken, pr gang.

OPPUSSING AV KAFELOKALET


Sommeren 2019

Sommeren 2019 mente styret at kafelokalet var så nedslitt at det måtte pusses opp. Dessuten ble husleien satt opp betraktelig. Styreleder tok kontakt med utleier og fikk til en bra avtale med dem: Utleier pusset opp møtesalen, la nytt gulv, malte og reparerte tak og vegger samt bekostet ny varmepumpe.
Eldrebølgen satte inn nytt kjøkken og utbedret skilleveggen med ny utsalgsdisk etter tegninger.

Huseier ble ferdig med sitt prosjekt i begynnelsen av august. Styreleder, Roy-Arne, Graham Nelson, Jens Gillebo og Hellen Bjørnli satte i gang med innkjøp og montering. I monteringsarbeidet av skap deltok også Hans Kristian Wæraas og Herleiv Hansen. Det ble mye arbeid som ble utført gratis. Rørlegger og elektriker måtte selvfølgelig betales.
Arbeidet var nesten ferdigstilt til åpningen, mandag 30. september, også med nytt møblement.

Hvorfor velge oss


Litt om aktivitetene sjåførene har med bussen på dagsentret:

Det er vel kjent at vi i EB har ansvar for å ha sjåfører, drift og vedlikehold av bussen.
Vi har den i drift fra mandag til fredag, hvor brukerne hentes på morgenen og bringes hjem på ettermiddagen.
Vi gjorde en prøve i fjor på å ta med brukerne på tur i Østfold, dette ble så populært at vi vil gjenta dette i år også.
Hver sjåfør sammen med dagsentrets personale og brukerne bestemmer hvor de vil kjøre.
EB spanderer da middag, kaffe og hva det måtte være behov for.
Vedlagt bilde var en tur rundt i Østfold, og her er vi foreviget etter en bedre middag i Aremark.
Ellers var det turer til Hvaler, Festningen i Halden for å nevne noe.
Trivsel for brukere, personale og sjåføren må være vårt motto
.

Kolbjørn