Program 2021

PROGRAM 2021

Dette året har det vært vanskelig å legge programmet. En del tradisjonelle kulturinnslag er vanskelig           å tidfeste pga koronatiden. Det sammen gjelder turer. Skal turer arrangeres, må de planlegges på kort varsel og da med tilsvarende kort påmeldingsfrist. De få oppsatte programpostene må sees på med forbehold.

Mandag 4. jan: Vi åpner igjen kl. 1030.

Onsdag 10. februar: Årsmøte.

Vi har trappeheis, og lokalet vårt er utstyrt med teleslynge. Etter

oppussingen i 2019 har vi fått et moderne kjøkken, nye stoler og bord

i kaféavdelingen. Lokalet egner seg godt til utleie!

Vi selger kaffe, te, kakao, smurte rundstykker og vafler.

Hver fredag serveres varm mat.

Takk til våre uunnværlige frivillige på kjøkkenet som sørger for at vi

kan drive vår kafévirksomhet, til våre frivillige som kjører ut varm

mat til hjemmeboende eldre og til de frivillige som bringer

hjemmeboende brukere til dagsenteret på Råde bo- og servicesenter.

Vi ønsker flere frivillige innenfor alle de tre gruppene.

Ev. nye frivillige kan melde fra på kaféen/til leder.

Vår innbetalingsblankett for medlemsavgiften ligger vedlagt i

programmet, og vi håper at du støtter oss med ditt medlemskap.

Dermed kan du bli med på alle våre arrange-menter til medlemspris.

Ditt bidrag hjelper oss med å gjøre hverdagen hyggelig for våre

pensjonister/medlemmer.

NB! Medlemsavgiften fra og med 2021 er 200 kr.

Flere program er tilgjengelig på kaféen.

Alle er velkommen hos oss, og vi har ingen

aldersgrense for å være medlem.