Historie

HER BEGYNNER HISTORIEN OM ELDEREBØLGEN 

Bjørn er bekymret for nedleggelsen av Dagsenteret i kommunen. Han lufter tanken på en frivillighetssentral som kan gi de eldre og syke en bedre omsorg.

   

Bjørn er bekymret for nedleggelsen av Dagsenteret i kommunen. Han lufter tanken på en frivillighetssentral     som kan gi de eldre og syke en bedre omsorg.

Får med seg flere samfunnsengasjerte personer og starter Eldrebølgen i Råde.

Han blir den første lederen.


Over Apoteket i Råde fikk vi leid lokaler. Så satte vi i gang med oppussing.

Her er Ruth Winter Strømnes og Kasem i full jobb.

Innredning av lokalene, feb. 2004 

 Vi fikk mange sponsorer. Takk. 

Lokalene ble fine og egnet seg godt. Trappen opp ble en hindring for uføre og rullestolbrukere, og fikk senere en trappeheis

 NRK kom og intervjuet Bjørn ved åpningen                                                                                                        En stolt Bjørn Bråthen foretar åpningen sammen med varaordfører Gerd Molvig, 14 febr 2004

Så var det kaffe og kringle etter åpningen 

Så var det musikk. Råde Musikkorps. 

Praten gikk og det ble filmet. 

Det nye styret kom raskt i gang. 

Andre bare koste seg 

Tilstelning for de frivillige, mars 04 

Det var mye som skulle organiseres i kjøkkentjenesten 

I 2005 bestod styret av:
Leder: Svein Jansverk, Nestleder: Leif Wallin, Sekretær: Ruth Winter Strømnes, Kasserer: Gerd Åsheim, Styremedlemmer: Terje Lerstein, Anne Marie Kviserud Andersen og Sverre Myrvang. Varamedlemmer: Eva Nicolaysen og Marit Fensbekk.
2 kjøkkenansvarlige sto for kantinetjenesten ble utført av frivillige. Salget gikk utmerket. Under ledelse av Sverre Myrvang har det blitt kjørt ut middag til ca 35 personer. Det gjøres på frivillig basis, også plenklipping og snømåking.Det har vært servert utvidet frokost på Bo og Servicesenteret, ledet av Leif Wallin. Andre aktiviteter har vært temakveldene med foredrag: "fulle hus". Forholdet til kommunen er godt. Eldrebølgen har fått mange sponsorer.
Som det heter i årsmeldingen: "Vi tør slå fast at Eldrebølgen er kommet for å bli." 

Rein holdt 2 datakurs Erling og Bjørg var ivrige deltagere

Får med seg flere samfunnsengasjerte personer og starter Eldrebølgen i Råde.OPPUSSING AV KAFELOKALET

Sommeren 2019 mente styret at kafelokalet var så nedslitt at det måtte pusses opp. Dessuten ble husleien satt opp betraktelig. Styreleder tok kontakt med utleier og fikk til en bra avtale med dem: Utleier pusset opp møtesalen, la nytt gulv, malte og reparerte tak og vegger samt bekostet ny varmepumpe.
Eldrebølgen satte inn nytt kjøkken og utbedret skilleveggen med ny utsalgsdisk etter tegninger.

Huseier ble ferdig med sitt prosjekt i begynnelsen av august. Styreleder, Roy-Arne, Graham Nelson, Jens Gillebo og Hellen Bjørnli satte i gang med innkjøp og montering. I monteringsarbeidet av skap deltok også Hans Kristian Wæraas og Herleiv Hansen. Det ble mye arbeid som ble utført gratis. Rørlegger og elektriker måtte selvfølgelig betales.
Arbeidet var nesten ferdigstilt til åpningen, mandag 30. september, også med nytt møblement.

Livet i Hissingbydalen

Livet i Hissingbydalen

Fredag 28 sept kom historikeren Eigill Tangen til Eldrebølgens Seniorkafe i Karlshus. Han skulle fortelle oss om livet i Hissingbydalen, og det gjorde han med stor innlevelse. Hissingbydalen høres kanskje ut som et sted i Donald Ducks tegneserier, men det ligger riktig nok syd i Råde.

Stedet er et bortgjemt kulturlandskap med få beboere i dag. Men det har ikke alltid vært slik. Eigill forteller oss om plasser og viktige personer som har hatt tilknytning til stedet.

Nordlendingen Marinus Johnsens innholdrike og flakkende liv i nær fortid (1883-1967) fasinerte oss alle. Han var forut for sin tid med bil og en del stormannsgalskap.
Russeren Iwan Kursenkos flukt som til slutt endte i Hissingby og norsk statsborgerskap var en dramatisk historie. Han tok sitt liv i 1980. Og det var flere historier.

Kafeen var fullsatt og det er riktig å si at han kom til sine egne. Engasjementet blant de eldre frammøtte var stort.

En stor takk til Eigill Tangen

NY MINIBUSS FOR DAGHJEMMET I RÅDE

Sjåfører fra Eldrebølgen kjører ut mat og kjører folk til og fra dagsenteret i kommunen, kalt PIGRI. Alle sjåførene gjør dette frivillig og uten vederlag fra kommunen. Dette er et system som sparer Råde Kommune for mange kroner i året.
Eldrebølgen er så heldige at mange pensjonister gjør denne jobben. Vi har en fast stab av sjåfører som synes at dette er meningsfylt arbeid. Det er vi glade for og sender de en hjertelig takk.
Nylig meldte det seg et ektepar (pensjonister) som har flyttet til Karlshus for noen år siden. De kommer fra Oslo og ville gjøre en innsats i Råde. De kjører nå bussen som bringer folk til og fra dagsenteret. Dagsenteret har forskjellige aktiviteter og har stor betydning for brukerne.

NY MINIBUSS FOR DAGHJEMMET I RÅDE
Før påske anskaffet kommunen en ny buss for kjøring av brukere til PIGRI (Daghjemmet).
Bussen er tilrettelagt for transport av friske og delvis funksjonshemmede til PIGRI, hvor brukerne engasjerer seg i diverse aktiviteter. Dette er en viktig funksjon for mange av kommunenes innbyggere. Eldrebølgen i Råde har frivillige sjåfører som kjører bussen hver hverdag i uken unntatt fredag. De henter brukerne hjemme og returnerer de etter endt opphold på PIGRI.
Graham Nelson er nestleder i Eldrebølgen (EBIR) og fullroser den nye bussen. Han koordinerer den frivillige kjøringen og har 8 sjåfører til disposisjon. De er alle glade for nyanskaffelsen og de gjør en stor innsats for kommunen. Ny buss og glade sjåfører skaper gode følelser hos lederne på PIGRI og hos brukerne. En vinn-vinn situasjon.

Litt om aktivitetene sjåførene har med bussen på dagsentret:

Det er vel kjent at vi i EB har ansvar for å ha sjåfører, drift og vedlikehold av bussen.
Vi har den i drift fra mandag til fredag, hvor brukerne hentes på morgenen og bringes hjem på ettermiddagen.
Vi gjorde en prøve i fjor på å ta med brukerne på tur i Østfold, dette ble så populært at vi vil gjenta dette i år også.
Hver sjåfør sammen med dagsentrets personale og brukerne bestemmer hvor de vil kjøre.
EB spanderer da middag, kaffe og hva det måtte være behov for.
Vedlagt bilde var en tur rundt i Østfold, og her er vi foreviget etter en bedre middag i Aremark.
Ellers var det turer til Hvaler, Festningen i Halden for å nevne noe.
Trivsel for brukere, personale og sjåføren må være vårt motto.

Kolbjørn

14 februar 2014 feiret ELDREBØLGEN 10 års jubileum.

Det ble fest på idrettshuset med over 120 gjester, deriblant ordfører, rådmann og Gyda prest.
Det ble en helaften med blomsteroverrekkelser og utmerket underholdning med Bjørnar Spydevold ++-

Her er noen bilder fra utkjøring av mat, april 2012

Hilmar Jensen og kone bruker egen bil.