ÅRSBERETNING 2020

ÅRSBERETNING 2020

STYRETS SAMMENSETNING:

Styret har bestått av følgende personer:

Leder Roy Arne Olsen

Kasserer Graham Nelson

Sekretær Hellen Bjørnli

Styremedlem Jens Gillebo

Styremedlem Hans Christian Wæraas

Varamedlem Kari Brattås

Varamedlem Rein Lae Solberg (har trukket seg pga. sykdom)

STYREMØTER

I 2020 er det holdt 7 styremøter og behandlet 47 saker. Det er også avholdt 1 ekstra-ordinært styremøte vedr. stenging av kafeen ut 2020.

Styremøtene har de fleste gangene vært holdt på mandager fra kl. 1500-1630.

VIRKSOMHETER/AKTIVITETER

Det ble et meget stille år for oss. I og med Covid-19 måtte kafeen stenges og turer avlyses. Siste åpningsdag var lørdag 14. mars.

Etter mye frem og tilbake kunne vi i sommer holde åpent 3 dager i uka frem til 6. november.

Da hadde det blitt forespurt om vi også kunne ha lørdagsåpent, men det rakk vi aldri før vi måtte stenge helt igjen ut året.

Årsprogrammet for Eldrebølgen distribueres fortsatt sammen med Menighetsbladet til alle husstander i kommunen. Eldrebølgen har pr. 31/12 280 medlemmer, og medlemskontin-genten for 2020 har vært kr. 150.

Programmet ligger inne på vår hjemmeside www.ebir.no og har blitt oppdatert etter hvert som det skjer nye ting av interesse for medlemmene av Rein L. Solberg.

Graham Nelson leder gruppen av sjåfører som transporterer brukerne til Dagsenteret. Han har sørget for at det er nok tilgjengelige sjåfører til dette oppdraget. I disse tider er det ingen kjøring. En sjåfør er langtidssykemeldt og har gitt beskjed om at vedk. ønsker å slutte. Thorbjørn Dahl er leder for sjåførgruppen som står for matutkjøring.

Disse sjøførgruppene utfører en meget viktig funksjon og sparer Råde kommune årlig for betydelige utgifter. Ønsker oss fortsatt flere i reserve.

ØKONOMI

Eldrebølgen har selv overtatt jobben med å føre eget regnskap. Graham orienterer hver måned hvordan det står til med økonomien.

I 2020 har vi ikke fått tilskudd fra kommunen til husleie og så lenge vi holder stengt blir det dårlig med inntekter. På styremøte 4/1 var underskuddet på kr. 63 000, men utleie har gitt oss en liten inntekt på kr. 12 950.

SPESIELLE HENDELSER/ARRANGEMENTER

12. februar Årsmøte

22. oktober 2 moteshow ved Linnea

Vår julebasar gikk ut

TEMADGER

7. februar Rein Lae Solberg viste bilder fra våre arrangementer i 2019

6. august Møte med de frivillige

13. august Møte med sjåfører

29. august Revytur til Båthusteatret

9. oktober Et lokalhistorisk emne ved Eigill Tangen

OPPSUMMERING

2020 har vært et veldig stille år for Eldrebølgen. Vi ønsker likevel å synliggjøre timer brukt til drift:

Matkjøring: 743 timer

Transport: 394 timer

Kjøkken: 1464 timer

Kasse: 264 timer

Administrasjon: 274 timer

Dugnad: 48 timer